Černé sešívačky a děrovačky na dřevěnou desku stolu
Ekologické sešívačky a děrovačky na psací stůl

Silné v kanceláři
- ekologicky šetrné

  • trvale udržitelné díky vysokému podílu recyklátů
  • kompletně recyklovatelné
  • atraktivní design v černé barvě
  • trvale udržitelný obal výrobku
  • odolný a funkční při každodenním použití
  • dlouhotrvající kvalita se zárukou až 25 let

Bývala jsem ledničkou!

Novus uzavírá recyklační cyklus


Recyklát pro výrobu sešívaček a děrovaček zpracovává certifikovaná firma s dlouholetou zkušeností s recyklací chladniček. Jedná se o umělé hmoty, které byly po ukončení své životnosti minimálně jednou zlikvidovány v rámci domovního nebo průmyslového odpadu, a tím se uzavírá recyklační cyklus.

Děrovačky Novus re+new - efektivní a trvale udržitelné.

Díky protiskluzové podstavě a spolehlivě nastavitelnému příložníku v kombinace se zelenými detaily jsou děrovačky Novus re+new B 230 a B 216 komfortními pomocníky při běžné kancelářské práci - ekologické a současně praktické.

O děrovačkách

Sešívačky Novus re+new - silné v kanceláři, šetrné k životnímu prostředí.

Vsaďte na trvalou udržitelnost na Vašem pracovním stole. Objevte ekologické sešívačky Novus re+new B 4FC, B 4 a B 2 s dlouhou životností a v moderní stylu „All-Black-Design“.

O sešívačkách

Aktuální stav příspěvků pro One Earth - One Ocean e.V.

,

,

Příspěvky pro čisté oceány

Příspěvek, který pomáhá!

One Earth - One Ocean e.V. (OEOO) se angažuje za světová moře bez plastového odpadu.

OEOO zkoumá a vyvíjí praktická řešení a provádí průzkum. Koncept OEOO „Odvoz odpadků z moře“ zamýšlí plastové odpady odvážet z moře pomocí sběrných lodí na odpadky a následně je recyklovat.

Se zakoupením každého výrobku re+new přispíváme až 1,–€ organizaci OEOO pro financování agitačních a vzdělávacích projektů na téma odpad v mořích a nevytváření plastového odpadu na základních školách v Německu.

Více informací k organizaci OEOO

Udělej něco dobrého a ještě s tím pracuj!

Podpora pomocí Novus re+new od Vašeho psacího stolu

Plastový odpad ve vodních tocích lze nejlépe zredukovat, když se vůbec nevytváří. V únoru 2019 spustil Novus při zavedení nové série výrobků re+new společně s ekologickou organizací OEOO na základních školách v Německu jedinečný agitační a vzdělávací projekt, aby děti, mládež a pokud možno i jejich rodiče začali více vnímat toto tak důležité téma.

Odborníci z organizace pořádají na školách a mimoškolních vzdělávacích místech přednášky a workshopy pro cílové skupiny na téma odpad v moři, nevytváření plastového odpadu a boj proti němu. Tímto vzdělávacím projektem investujete do budoucích generací.

Podpořte i tento důležitý projekt zakoupením výrobku Novus re+new. Za každý prodaný výrobek Novus re+new daruje Novus organizaci OEOO až 1,- €.

Fakta, která nás vyzývají k činům.

Plasty v mořích

Každý rok se do světových moří dostane více než 10 miliónů odpadu. Až 80 procent pochází z pevniny, z toho asi tři čtvrtiny jsou z plastu.

Už dnes se v oceánech po celém světě nachází více než 150 miliónů tun plastového odpadu. Podle studií OSN by mohla do roku 2050 ve světových mořích hmotnost plastového odpadu přesáhnout hmotnost ryb.

Plastový odpad má životnost až 450 let a na konec se jako mikroplast (velmi malé částečky) dostane konzumací ryb i do našeho potravního řetězce. Tak škodí plast v oceánech nejen křehkému ekosystému, ale obzvlášť i nám lidem.

Každý člověk v Německu vytvoří 25 kg plastového odpadu za rok, to je skoro 70 g za den. Množství se v letech 2000 až 2015 zdvojnásobilo.

Více než 1 milión mořských ptáků a 100000 jiných mořských živočichů uhynou každoročně kvůli plastovému odpadu, protože považují plastové částice za potravu zamotají se nebo se uškrtí.

Plastový odpad se rozkládá na nejmenší částečky, mikroplasty. Už nyní se ve světových mořích odhadem nachází 4 miliardy částeček plastů na čtvereční kilometr.

Je na čase jednat!

Tipy, jak nepoužívat plasty

Sešívačky a děrovačky vyznamenané za přínos k ochraně životního prostředí.

Pečeť kvality, na kterou se lze spolehnout: EuCertPlast

S hrdostí poukazujeme na úspěšnou certifikaci našeho dodavatele recyklátu podle standardu EU „EuCertPlast“. Teprve před několika roky svaz zpracovatelů plastů, výrobců granulátu z odpadu a provozovatelů sběrných systémů uvedl do života certifikační a auditový systém platný v celé EU. Jednotná certifikační praxe dává dodavatelům a také zákazníkům jistotu, že obchodované plastové odpady se zpracovávají ekologicky a v rámci norem podle nejlepších praktik v oboru.

Trvalá udržitelnost u firmy Novus